• Kurşun, çinko, bakır, demir, krom, altın, gümüş gibi değerli metal madenciliği
  • Feldispat, kuvars gibi endüstriyel madenciliği
  • Soda gibi solüsyon madenciliği